Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Projekt na podporu vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců ve skupině DfK Group a.s. Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004394

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti DfK Group a.s. a DANSEN a.s. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a tím i  zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.