Projekty

Projekt na podporu vzdělávání zaměstnanců      

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců II ve skupině DfK Group a.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013128

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců společností DfK Group a.s., DANSEN a.s., Employment Service a.s. a KP projekt s.r.o. za účelem zvýšení adaptability zaměstnanců.