Ledax - služby pro seniory a dlouhodobě nemocné

Ledax

Na mnoha místech České republiky pomáháme našim klientům při každodenních činnostech v jejich domácnostech nebo našich domovech pro seniory.

Pobytové služby

V domovech pro seniory poskytujeme sociální a zdravotní služby a vytváříme v nich prostředí, které je důstojnou a bezpečnou náhradou domova.

  • Centrum sociálních služeb Emausy (Dobrá Voda u Českých Budějovic) 
  • Domov pro seniory Vysoké Mýto 
  • Centrum sociálních služeb Domus (Ostrava) 

Naše domovy

Terénní sociální služby

Vyjíždíme pečovat o naše klienty do jejich vlastního domácího prostředí. V Jihočeském kraji poskytujeme terénní sociální služby v rámci 8 středisek. Zázemí našich pečovatelek a pečovatelů najdete v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou, Třeboni, Trhových Svinech, Jindřichovo Hradci, Dačicích a Kaplici. V rámci těchto služeb poskytujeme:

  • Pečovatelskou službu
  • Osobní asistenci
  • Terénní odlehčovací službu

Všechny služby

Terénní zdravotní služby

Domácí zdravotní péče je zaměřena na podporu, udržení a navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. Jejím smyslem je umožnit klientovi setrvání v jeho přirozeném domácím prostředí, např. při doléčování chronických nebo akutních onemocnění.

Více informací

Domácí hospic Ledax

Poskytujeme péči pro nevyléčitelně nemocné a podporu pro jejich pečující v domácím prostředí. O nemocné se staráme 24 hodin denně, 7 dní v týdnů. Rádi zajistíme i psychologickou či duchovní podporu. Naše služby můžete využít v okrese České Budějovice a na Kaplicku.

Více informací

Pronájem zdravotnických pomůcek České Budějovice a Vysoké Mýto

K pronájmu není potřeba doporučení lékaře ani zdravotní pojišťovny. Služba je určena komukoli, kdo v důsledku poranění nebo nemoci potřebuje používat dočasně nebo trvale zdravotnické a kompenzační pomůcky.

Katalog zdravotnických pomůcek

Denní stacionář ve Vysokém Mýtě

V denním stacionáři naši klienti aktivně tráví den ve společnosti svých vrstevníků. Pečující rodina může i nadále chodit do práce či se věnovat jiným aktivitám. Denní stacionář je bezpečné klidné místo zařízené tak, aby se v něm vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma. 

Více informací

Volnočasové aktivity

V komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích se setkáváme každou první a třetí středu v měsíci a se seniory zkoušíme různé volnočasové aktivity.

Více informací

     

Sledujte nás na sítích:


Facebook Instagram LinkedIn