Nadační fond A.V.A.

Nadační fond A.V.A.

Nadační fond A.V.A. podporuje finančně a materiálně nebo prostřednictvím dobrovolníků seniory, uživatele terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a také organizace pečující o zmíněné osoby.

Pomáháme iniciátorům projektů zaměřených na rozvoj místních komunit, pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí se společenským přesahem.

Nadační fond A.V.A. zastřešuje a koordinuje dobročinné aktivity společnosti DfK Group a.s.

Přejít na web