Hledáte dotaci pro svůj projekt? Využijte katalog dotačních titulů.

Nové programové období pro roky 2014 až 2020 otvírá další možnost čerpání dotací z evropských fondů. Nabídka dotačních možností je ale natolik spletitá a pro nezasvěceného složitá, že bez pomoci specializované firmy se obejde málokdo. Českobudějovická firma KP projekt s.r.o. však přichází s užitečným nástrojem, jak zjistit, zda existuje dotační titul a výzva vhodná pro daný projekt. Katalog dotačních titulů, který najdete na jejím webu, nabízí velmi obsáhlý přehled výzev různých dotačních titulů pro různé druhy žadatelů. Tento nástroj nabízí společnost KP projekt v Jihočeském kraji jako jediná a zájemcům o dotaci jej poskytuje zdarma, stejně jako možnost získávat informace o aktuálně vypsaných výzvách prostřednictvím newslettru.

Existuje celá řada operačních programů a dotačních titulů, ze kterých lze financovat projekty v oblasti regionálního rozvoje a infrastruktury, životního prostředí nebo cestovního ruchu. Podpořeny mohou být podnikatelské aktivity ve smyslu inovací a nových technologií, rozšíření výroby nebo snížení energetické náročnosti provozů. Orientace v dotačních titulech však není pro laika zrovna jednoduchá. Jednotlivé operační programy vyhlašují výzvy na konkrétně vymezené podporované činnosti, a to za specifických finančních podmínek, důležitou roli hrají také termíny vyhlášení a uzavírek pro podání žádosti“ říká Eliška Hájková, ředitelka společnosti KP projekt s.r.o. „Chtěli jsme vyjít vstříc poptávce našich klientů a dát jim možnost „nahlédnout pod pokličku“ dotační politiky, a proto jsme na našem webu připravili interaktivní katalog výzev. Smyslem katalogu je poskytnout zájemcům možnost získat alespoň základní orientaci v této problematice a zjednodušit a zefektivnit vyhledání té nejvhodnější výzvy. Potenciální žadatelé v katalogu najdou výzvy, které jsou aktuálně vypsané, vypsané budou nebo se blíží ke své uzávěrce. U každé výzvy je dále k dispozici informace o termínech vyhlášení a uzávěrky, žadatelích, jimž je výzva určena, výši a oblasti podpory nebo částce alokovaných prostředků. Jednotlivé výzvy lze v katalogu filtrovat podle žadatele a oblasti, v rámci detailnějšího vyhledávání podle druhu programu a místa realizace, případně dalších parametrů pomocí fulltextového vyhledávání,“ doplnila Hájková

Vedle možnosti vyhledávání v katalogu dotačních titulů nabízí společnost KP projekt s.r.o. zdarma také pravidelné zasílání newslettru. Klienti jsou informováni o nově vyhlášených výzvách a změnách v operačních programech, tak aby mohli včas podat žádost o dotaci. Zdarma je také posouzení, zda projektový záměr má šanci dotaci získat.
V oblasti dotačních titulů dobře víme, jak projektové mechanismy fungují a jaké žádosti mohou v jednotlivých titulech uspět,“ uvádí ředitelka společnosti KP projekt s.r.o. a dodává: „Našim klientům, mezi které patří obce, podnikatelé nebo třeba školy, neslibujeme, že jejich projekt stoprocentně projde, ale je to naším hlavním cílem. Naší hlavní výhodou a přidanou hodnotou jsou naše zkušenosti, časem prověřená, poctivá práce. Víme, v čem jsme opravdu dobří a za kvalitu, odbornost a profesionalitu své práce si ručíme.“

Mezi další služby KP projektu, který se na trhu dotací a regionálního rozvoje pohybuje už více jak 11 let, patří zpracování analytických a koncepčních prací jako jsou studie proveditelnosti, strategické dokumenty, komunitní plány a další. Společnost se také věnuje poskytování projektového poradenství při realizaci projektů, kde staví na své mnohaleté zkušenosti ze spolupráce se státní správou a samosprávou a dobré znalosti potřeby svých klientů.


Kontakt pro média:
Libuše Smolíková
Tel: +420 725 596 416
E-mail: smolikova@dfkgroup.cz


Tisková zpráva ke stažení