Josefka a její kamarádi vás provedou historií sociálních služeb až do současnosti

Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice připravil pro letošní již 6. ročník tradiční sociální výstavy exkurz do historie pomáhajících profesí a podává informace o způsobu práce s jednotlivými cílovými skupinami. Výstava se koná v radniční výstavní síni od 29. května do 28. června 2016.

Víte, kde byl v Českých Budějovicích chudobinec a jak žily děti v sirotčinci? Kdo se v minulém století staral o tělesně postižené občany, a existovalo vůbec zařízení pro závislé na alkoholu nebo jiných omamných látkách? To vše vám objasní již šestý ročník výstavy o sociálních službách, který se tentokrát soustředí na historii sociálních služeb v jihočeské metropoli. „Téma historie sociálních služeb se letos samo nabízelo, zejména s ohledem na významné výročí našeho města,“ uvedl Martin Maršík, náměstek primátora, a doplňuje: „Zároveň je to téma, které nikde nebylo souhrnně zpracováno, a proto je i pro nás, odbornou veřejnost, velmi zajímavé.“


Linii celé výstavy tvoří Josefka z chudobince a její parta čtyř kamarádů, kteří to v životě neměli lehké. Ve své době se se svým postižením či sociálním znevýhodněním museli potýkat bez odborné pomoci, často byli odkázaní pouze na dobrotu cizích lidí či církevní organizace, které se staraly o lidi s podobným osudem. „Názvem výstavy i s podtitulem jsme chtěli navodit atmosféru první republiky, období popisované v díle Karla Poláčka, který stejně jako výstava samotná mluví o často velmi vážných problémech, nelehkých životních osudech odlehčenou formou a to pohledem dětských očí,“ uvedla spoluorganizátorka výstavy Dana Kalistová z Kreativní agentury R51 s.r.o. Součástí výstavy budou i ukázky různých dobových artefaktů, které mají vedle informativní a vizuální stránky doplnit i tu hravou a zároveň „hmatovou“ stránku věci. „ I když je hlavním tématem historie sociálních služeb, dalším neméně důležitým aspektem, je jejich současnost! Poselstvím výstavy pro všechny její návštěvníky má být to, že v Českých Budějovicích je kvalitní a široká síť poskytovaných sociálních služeb, která je připravena řešit i zdánlivě neřešitelné problémy,“ uzavírá Martin Maršík.


Kontakt pro média:
Dana Kalistová
724981240
info@kreativniagentura.com

29. 5. - 28. 6. 2015
Radniční výstavní síň
nám. Přemysla Otakara II. č. 1
České Budějovice


PO-SO: 9-17 hod., NE: 10-16 hod.

Tisková zpráva ke stažení