Důležitá je diskuze a zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb

První ročník konference Komunitní služby v ČR nejen pro seniory a OZP, který se bude konat v Českých Budějovicích ve dnech 23. - 24. 4. 2015, se bude svým návštěvníkům z řad odborné veřejnosti snažit přiblížit zásadní témata: rozklíčovat nový systém financování sociálních služeb, ukázat celorepublikovou dobrou praxi a mimo jiné inspirovat všechny poskytovatele a provozovatele sociálních služeb k jejich kvalitnímu poskytování.

Jaká je budoucnost komunitních služeb v České republice? Jaká je skutečná role komunity v komunitních službách? Má smysl komunitně plánovat, a jakých konkrétních výsledků se podařilo v nedávné době dosáhnout? Příklady dobré praxe z kraje Vysočina, z Prachatic nebo z Austrálie, to je jen stručný výtah z obsahu konference, kterou organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky se společností Ledax o. p. s.

„Podobné konference jsou vždy hlavně o diskuzi a podnětech, které každý z řečníků, ale i návštěvníků přiveze ze svých krajů, městských i obecních úřadů, ze zařízení poskytujících sociální služby apod.,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, a doplňuje: „Pojmy jako komunita, komunitní služby a komunitní plánování jsou stále pojmy, se kterými se tak trochu sžíváme a zároveň jsou, dle mého názoru, ne vždy dobře chápány a vnímány. Proto jsme  jimi zastřešili celou konferenci již v jejím názvu.“


Konference, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje; primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda a také Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky, je volným pokračováním konference Senior Living. Tu pořádala společnost Ledax o. p. s. v letech 2006 - 2011 a jejím hlavním tématem bylo bydlení seniorů. „Jsem ráda, že jsme společně s partnery obnovili konferenční činnost, protože podle mne je stále v oblasti poskytování sociálních služeb mnoho otazníků a často nás, poskytovatele sociálních služeb, přepadá pocit nejistoty z toho, co nás čeká. Myslím si, že právě první ročník konference může napomoci k budoucí stabilizaci tohoto prostředí a zároveň k zahájení diskusí na různých úrovních,“ uzavírá Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax o. p. s.


Hlavním partnerem konference Komunitní služby nejen pro seniory a OZP je Jihočeský kraj.

Kontakt pro média:
Dana Kalistová
724 981 240, kalistova@dfkgroup.cz

Tisková zpráva ke stažení