Podporujeme

DfK Group prostřednictví svého Nadačního fondu A.V.A. dlouhodobě podporuje dobročinné aktivity, a to hned v několika rovinách. Skupina přednostně financuje vlastní neziskové organizace věnující se širké škále témata a mnoha cílovým skupinám - od podpory pěstounských rodin, pomoci zadluženým lidem až po volnočasové aktivity seniorů.

Mimo tyto aktivity se věnujeme podpoře zejména indivdiduálních žadatelů a projektů týckajích se našich blízkých, zaměstnanců a obyvatel našeho města a nejlbižšího okolí. Tento směr filantropie jsem si vybrali jako nám nejvíce blízký a zároveň uspokojující naši představu o konkrétní pomoci.

Aktuálně se aktivně podílíme na podpoře Arnošta Petráčka  a Patrika Kociána. Mezi naše aktivity patří také farmářský Trh U vrby, poradenství a volnočasové aktivity pro seniory nebo podpora neziskových organizací.

Více informací na stránkách Nadačního fondu A.V.A.