Web ›
 

KP projekt

Více než třináct let zkušeností na trhu zpracování projektových žádostí, analytických a koncepčních prací. Dokonalá znalost dotačních titulů a fungování projektových mechanismů. Studie proveditelnosti, strategické dokumenty nebo komunitní plány pro obce, podnikatele nebo školy.

Naší hlavní výhodou a přidanou hodnotou jsou naše zkušenosti!