Web ›
 

KP projekt

Více než šestnáct let zkušeností na trhu zpracování projektových žádostí, analytických a koncepčních prací. Dokonalá znalost dotačních titulů a fungování projektových mechanismů. Studie proveditelnosti, komunitní plány nebo strategické dokumenty pro obce, podnikatele nebo školy. Naší hlavní výhodou a přidanou hodnotou jsou naše zkušenosti!

Zjednodušujeme vám svět dotací.